Linda Johansson

Yhteystiedon aihe: 
Tehtävä / Titteli: 
Samordnare för integration, vänverksamhet, ungdom och social verksamhet, Ålands distrikt
Puhelinnumero: 
040 826 7005
Sähköpostiosoite: 
linda.johansson@rodakorset.fi