Landsomfattande träff för distriktens ungdomskommittéer i Tammerfors

4. - 6.10.2019
Location:
Otavalankatu 12, 33100, Tampere
Tapahtuman tyyppi: 
  • Muut tapahtumat
Järjestäjä: 

Hej distriktets ungdomskommitté,

välkommen med till den landsomfattande träffen för distriktens ungdomskommittéer i Tammerfors 4-6.10.2019. Träffen hålls i Tammerfors avdelnings lokal Kohtaamispaikka Tampuri.

Vi inbjuder alla medlemmar i distriktens ungdomskommittéer för att tacka er för ert arbete under den här stämmoperioden. Under veckoslutet presenterar sig ungdomskommittéerna och så funderar vi på kommittéernas roll. Dessutom diskuterar vi ungdomsstrategin som är under arbete, riktar blicken mot den kommande ungdomsstämman och delar med oss av erfarenheter och idéer!

VECKOSLUTETS PROGRAM (ändringar är möjliga):

Fredag 4.10.

18-20                Vi anländer till Tammerfors
”Mottagningen” öppen i Kohtaamispaikka Tampuri (Otavalankatu 12, 33100 Tammerfors).
Tampuri ligger på kort promenadavstånd från Tammerfors järnvägsstation och busstation. Riksomfattande ungdomskommittén bjuder på promenadsällskap från tåg- och busstationen åt alla som vill. Kontakta oss om du vill ha en "guide". I Tampuri bjuds på lite kvällsmat och avslappnad samvaro, varefter vi förflyttar oss tillsammans till Omena-hotellet.

Lördag 5.10

9-9:45              Morgonmål i Kohtaamispaikka Tampuri
9:45-10            Dagen inleds
10-11               Ungdomskommittéerna och riksomfattande ungdomskommittén presenterar sig
11-12:30          Ungdomskommittéernas roll och uppgifter
12:30-13:30     Lunch i Kohtaamispaikka Tampuri
13:30-14:30     Kommunikationsutbildning / Altti Näsi
14:30-15          Mellanmål/kaffe
15-17               Hållbar utveckling-workshop
17:00               Dagen avslutas
18:00               Middag och kvällsprogram

Söndag 6.10

9-9:45              Morgonmål på avdelningen
9:45-10            Dagen inleds
10-12               Ungdomsstrategin
12-12:30          Ungdomsstämman
12:30-13:30     Lunch i Kohtaamispaikka Tampuri
13:30-15          Träff med granndistrikten
15:00               Dagen avslutas

Så många ungdomskommittémedlemmar som vill får delta från distrikten. Om ingen ungdomskommitté finns i distriktet är de ungdomar som är aktiva i distriktets verksamhet välkomna till träffen. Anmälan sker via länken https://www.lyyti.in/Valtakunnallinen_piirien_nuorisotoimikuntien_tapaaminen_Tampereella_3254/seoch sista anmälningsdagen är 20.9.2019.

Deltagandet är gratis och centralbyråns frivillig- och ungdomsenhet betalar resorna, programmet och måltiderna under veckoslutet. Utgifter som eventuellt tillkommer under resorna (t.ex. mat) ersätts inte. Eftersom bokningarna måste göras i god tid kan annullering av deltagandet göras endast under anmälningstiden.Efter 20.9.2019 kan annulleringar göras bara med läkarintyg. Om deltagandet annulleras efter anmälningstiden utan läkarintyg uppbärs hela deltagaravgiften (100 €) av deltagaren. Sista dagen att skicka läkarintyget är 9.10.2019. Annulleringen ska göras skriftligt till adressen tiina.lehtovirta@redcross.fioch till samma adress skickas också det eventuella läkarintyget.

Distrikten ordnar resorna till Tammerfors och fakturerar i efterskott centralbyråns frivillig- och ungdomsenhet.

Välkomna med!

Riksomfattande ungdomskommittén (Sami, Katariina, Riitta, Noora, Henrika, Tytti, Niko och Tiitu-Lotta)