Event search

13.01.2020 - 09:00 to 11.05.2020 - 11:00
Valkeakoski
14.01.2020 - 09:00 to 12.05.2020 - 11:00
Espoo
14.01.2020 - 14:30 to 12.05.2020 - 15:30
15.01.2020 - 09:00 to 13.05.2020 - 11:00
27.1.2020 to 18.5.2020
Kuusankoski, Kouvola
31.01.2020 - 10:49 to 31.01.2021 - 16:00
Valkeakoski
03.02.2020 - 10:00 to 04.05.2020 - 12:00
Vantaa
6.2.2020 to 31.12.2020
26.2.2020 to 27.2.2020