Event search

Tampere
1.1.2019 to 31.12.2020
Kuusankoski, Kouvola
31.01.2020 - 10:49 to 31.01.2021 - 16:00
Vantaa
6.2.2020 to 31.12.2020
Rauma 10.07.2020 -
11:30 to 17:00
17.07.2020 -
13:00 to 18:00
19.7.2020 to 23.7.2020
24.07.2020 -
11:30 to 17:00
Helsinki 25.07.2020 -
09:00 to 17:00