Lausuntoja

Suomen Punaisen Ristin lausuntoja

Suomen Punainen Risti lausuu ajakohtaisista kotimaan ja kansainväliseen toimintaansa liittyvistä lainsäädäntöhankkeista. Ajoittain kantaa otetaan myös muihin ajankohtaisiin aiheisiin.