Tukea Suomeen kotoutumiseen

Petri Olli
Image: Petri Olli

Punainen Risti järjestää vapaa-ajan toimintaa ja välittää vapaaehtoisia ystäviä Suomeen muuttaneiden tueksi.

Asettuminen uuteen kulttuuriin vaatii uusien asioiden omaksumista. Alkuvaiheessa on tärkeää saada kontakteja paikallisiin ihmisiin sekä tutustua omaan paikkakuntaan ja suomalaiseen kulttuuriin.

 

Toiminnan avulla mukaan arkielämään
 

Punainen Risti järjestää paljon toimintaa, joka auttaa maahan muuttaneita kotoutumisen ensimetreillä:

 • Ystävätoiminta Yksi ystävätoiminnan muodoista on monikulttuurinen ystävätoiminta. Ystävätoiminnan kautta voit tutustua suomalaisiin saman ikäisiin ihmisiin ja tehdä heidän kanssaan yhdessä asioita, joista molemmat pitävät. Ystävältä voit myös kysyä neuvoa sellaisissa asioissa, joihin ei muuten ole tukea tarjolla. Samalla myös Suomen kielen taito kehittyy – kuin itsestään!
   
 • Kielikerhot Kielikerhojen tarkoituksena on tarjota joustava mahdollisuus suomen tai ruotsin arkikielen harjoitteluun. Kielikerhot ovat lisätuki viranomaisten tarjoamille kursseille.
   
 • Läksykerhot Läksykerhossa Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat koulutuntien jälkeen lapsia läksyjen teossa. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa motivaatiota koulunkäyntiin.
   
 • Kansainvälinen klubi Kansainvälinen klubi on eritaustaisten ihmisten kohtaamispaikka ja kaikille avoin kerho. Toiminta tuo ihmisiä yhteen yli kielirajojen ja antaa mahdollisuuden uusiin elämyksiin ja oppimiseen mukavassa ympäristössä.
   
 • Leiritoiminta Monikulttuurisilla perheleireillä on mahdollisuus nauttia suomalaisista luontoelämyksistä sekä harrastaa yhdessä. Samalla voi tutustua uusiin ystäväperheisiin ja harjoittaa kielitaitoa.
   
 • Asumisapu Vapaaehtoiset auttavat uutta tulijaa asettumaan uuteen kotiin sekä tutustumaan asuinympäristön palveluihin ja ihmisiin.

Tavoitteena moniarvoinen yhteiskunta
 

Punainen Risti on sitoutunut rasismin ja syrjinnän vastaiseen työhön ja edistää toiminnallaan moniarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteemme on, että eri taustaiset ihmiset tutustuvat toisiinsa ja kehittävät yhdessä monikulttuurista kotiseutua.

Tarkoituksena on innostaa osallistumaan Punaisen Ristin toimintaan myös vapaaehtoisena. Vapaaehtoistoiminta on mitä parhain keino kohdata – ja kotoutua!

Ota yhteyttä lähimpään osastoon tai piiriin tai etsi tapahtumia paikkakunnallasi.