Rapid response units

Rapid response units of the Red Cross are sent to help victims of conflicts or natural disasters when help is needed quickly and the resources of the national organisation are not sufficient to respond to the crisis alone.

Katastrofivalmiuden tietojärjestelmä

Katastrofivalmiuden tietojärjestelmä (Disaster Management Information System, DMIS) on Punaisen Ristin liikkeen sisäiseen käyttöön tarkoitettu verkkopalvelu. Projekti aloitettiin vuonna 2001.

Katastrofivalmiuden tietojärjestelmässä on muun muassa:

  • Katastrofivetoomukset
  • Jatkuvasti päivittyvää tietoa katastrofiapuoperaatioista.
  • Monitorointi- ja evaluaatioraportteja
  • Kenttämatkaraportteja
  • Prosessikuvauksia
  • Toimintasuosituksia
  • Maa- ja hankekohtaisia tietopaketteja
  • Yleisesti käytössä olevia lomakkeita

The units support the relief operation of the Red Cross or Red Crescent operating in the disaster area. They are coordinated by the International Red Cross.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies coordinates the Emergency Response Units. Rapid Deployment Units, on the other hand, are under the responsibility of the International Red Cross Committee.

By international standards, the Finnish Red Cross has a substantial capacity for rapid response. FRC mostly participates in disaster response duties coordinated by the federation, but also regularly in operations led by the committee.